Μετά την υποβολή της αίτησης για στεγαστικό επίδομα, ενημερώνεται ο δικαιούχος για τις επόμενες ενέργειές του;

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος ενημερώνει το δικαιούχο:
α) για τα αποτελέσματα των αυτομάτων ελέγχων με βάση τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει στην αίτηση
β) για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?