Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση αξιολόγησης της αίτησης στεγαστικού επιδόματος;

Για την αξιολόγηση της αίτησης, έγκριση ή απόρριψη, ο δικαιούχος λαμβάνει σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?