Ποια είναι η ισχύς του μισθωτηρίου ώστε να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα;

Ο φοιτητής θα πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας των γονέων του. Η μίσθωση θα πρέπει να αφορά  ακίνητο που βρίσκεται στην πόλη των σπουδών του φοιτητή και είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?