Ποιος από τους δυο γονείς θα υποβάλλει την αίτηση για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος;

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο γονέα του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?