Πως γίνεται η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης για το στεγαστικό επίδομα;

Για την υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με τον σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr

Προσοχή: Πατώντας “ΥΠΟΒΟΛΗ” της αίτησης  θα σας εμφανίσει το πεδίο του ibank της τράπεζας το οποίο και θα συμπληρωθεί από τον δικαιούχο.

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ζητηθεί να κατατεθούν στην υπηρεσία μας  συγκεκριμένα  επιπλέον δικαιολογητικά τότε ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να το κάνει ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ εργάσιμες ημέρες μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στη διεύθυνση: stegastiko.upatras.gr .

H είσοδος γίνεται με τους κωδικούς των ψηφιακών υπηρεσιών του ιδρύματος που κατέχει ο/η φοιτητής/τρια.  θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

 

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως 30-09-2022 και απαραίτητα θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα φωτοαντίγραφα είναι ακριβή και αληθή των πρωτοτύπων που κατέχω. (Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr).

Εξαιρούνται οι βεβαιώσεις Ληξιαρχικής πράξης θανάτου, Πιστοποιητικό Γέννησης, μόνιμης κατοικίας  και βεβαιώσεις από Δήμο, οι οποίες ΔΕΝ  χρειάζονται υπεύθυνη δήλωση για ακριβή και αληθή στοιχεία.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?