Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ποιος θα είναι ο δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος;

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?