Σε περίπτωση που στο μισθωτήριο συμβόλαιο ως μισθωτής εμφανίζεται ο αδελφός του φοιτητή ή ο γονέας που δεν βαρύνει ο φοιτητής μπορεί να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα;

Αν στο μισθωτήριο συμβόλαιο ως μισθωτής εμφανίζεται ο αδελφός του φοιτητή ή ο γονέας τον οποίο δεν βαρύνει ο φοιτητής (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων) το κριτήριο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος στην οποία υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στην χορήγηση του επιδόματος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?