Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών μπορεί να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα και στους δυο φοιτητές;

Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα θα πρέπει ο κάθε φοιτητής ή ο δικαιούχος γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?