Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών μπορεί να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα και στους δυο φοιτητές;

Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα θα πρέπει ο κάθε φοιτητής ή ο δικαιούχος γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Αν ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η  αδελφός/ή  του φοιτητή  ή  ο γονέας τον οποίο ΔΕΝ βαρύνει ο  φοιτητής (περίπτωση διαζευγμένων γονέων) και δεν επιτυγχάνεται  η  ηλεκτρονική επαλήθευση, το κριτήριο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος στην οποία ηλεκτρονικά  υποβάλλεται  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?