Σε πόσα μαθήματα θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής και σε ποιες εξεταστικές περιόδους για να δικαιούται το στεγαστικό επίδομα;

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγουμένου ακαδ. έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, σε όλες τις εξεταστικές περιόδους που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδ. έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?