Σε πόσο χρονικό διάστημα από την έγκριση της αίτησης θα καταβληθούν τα χρήματα για το στεγαστικό επίδομα;

Η καταβολή των χρημάτων για το στεγαστικό επίδομα εξαρτάται από την μεταφορά της πίστωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Ίδρυμα και μετά την λήξη των αιτήσεων και της υποβολής και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που έχει ανακοινωθεί (30/9/2022). Η ενημέρωση της καταβολής των χρημάτων γίνεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος (iban) ο οποίος ελέγχεται από τον ίδιο. Η υπηρεσία ΔΕΝ δύναται να γνωρίζει.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?