Σε πόσο χρονικό διάστημα από την έγκριση της αίτησης θα καταβληθούν τα χρήματα για το στεγαστικό επίδομα;

Η καταβολή των χρημάτων για το στεγαστικό επίδομα εξαρτάται από την μεταφορά της πίστωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Ίδρυμα.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?