Στην περίπτωση συγκατοίκησης δύο προπτυχιακών φοιτητών ποιο είναι το ποσό που δικαιούνται οι φοιτητές;

Στην περίπτωση συγκατοίκησης δύο    προπτυχιακών φοιτητών   οι οποίοι πληρούν το ακαδημαϊκό κριτήριο (τα μισά μαθήματα προηγούμενου έτους) και δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000).

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?