Στην περίπτωση συγκατοίκησης που ο ένας εκ των δύο (ή και περισσοτέρων) συγκατοικούντων απορριφθεί, ο δεύτερος φοιτητής που πληροί τα κριτήρια δικαιούται το ποσό των 2000 ευρώ;

Στην περίπτωση συγκατοίκησης που ο ένας εκ των  δύο  (ή και περισσοτέρων) συγκατοικούντων  απορριφθεί διότι δεν πληροί τα κριτήρια,  ο δεύτερος φοιτητής εκ των φοιτητών που πληροί τα κριτήρια για το επίδομα των 2.000 ευρώ θα υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία στην πλατφόρμα του Υπουργείου και εφόσον γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, θα του καταβληθεί το ποσό.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?