Το στεγαστικό επίδομα μπορεί να δοθεί σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας;

Το στεγαστικό επίδομα μπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Εξαιρούνται όσοι είναι φοιτητές από Κατατακτήριες εξετάσεις.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?