Είμαι εργοδοτικός φορέας και ενδιαφέρομαι να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου του Τμήματος Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης. Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη για τη χρήση τους;

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://youtu.be/72Gxg7KcBM8 υπάρχει διαθέσιμο βίντεο με οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται σε εργοδοτικούς φορείς. Επιπλέον, για υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διεύθυνση e-mail career@upatras.gr και μέσω τηλεφώνου με τους αριθμούς 2610969637 και 2610962605.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?