Είμαι απόφοιτη/τος του Ιδρύματος και διατηρώ προφίλ στον Ιστότοπο Αποφοίτων (Alumni). Χρειάζεται να συμπληρώσω τις ίδιες πληροφορίες και στο προφίλ μου στον Ιστότοπο του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης;

Όχι, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων που περιέχονται στο προφίλ του Ιστότοπου Αποφοίτων. Ο συγχρονισμός αυτός είναι εφικτός με την επιλογή “Alumni Sync” από τη σελίδα προφίλ χρήστη του Ιστότοπου του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης. Στη συνέχεια, η/ο απόφοιτη/τος μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω το προφίλ της/του συμπληρώνοντας και τα επιπλέον πεδία που υπάρχουν στον Ιστότοπο του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης. Οδηγίες για το συγχρονισμό του προφίλ χρήστη περιλαμβάνονται στο βίντεο που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://youtu.be/vshwPvaqf4U

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?