Είμαι εργοδοτικός φορέας και ενδιαφέρομαι να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης. Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη για τη χρήση τους;

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://youtu.be/72Gxg7KcBM8 υπάρχει διαθέσιμο βίντεο με οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται σε εργοδοτικούς φορείς. Επιπλέον, για υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διεύθυνση e-mail career@upatras.gr και μέσω τηλεφώνου με τους αριθμούς 2610969637 και 2610962605.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?