Ποιοι έχουν δικαίωμα χρήσης του συστήματος TurnItIn;

Η εφαρμογή προορίζεται για χρήση από τα Μέλη ΔΕΠ και όσους θεσμικά ασκούν διδακτικά καθήκοντα. Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να το χρησιμοποιούν, παρά μόνο για να υποβάλλουν εργασίες προς αντιπαραβολή, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει από το διδακτικό προσωπικό.

Tags: , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?