Πώς να χρησιμοποιώ το TurnItIn, αλλά να μην αποθηκεύονται οι εργασίες στη βάση του;

Πολύ σημαντική είναι η επιλογή “Submit papers to” που βρίσκεται στις ρυθμίσεις του κάθε “Assignment”. Αυτή η επιλογή ουσιαστικά καθορίζει αν η εργασία θα αποθηκευτεί στη βάση του TurnItIn ή όχι. Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί στο σύστημα, τότε θα πρέπει να επιλέγετε το No Repository.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/plagiarism.

Tags: , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?