Τι είναι το σύστημα ελέγχου πρωτοτυπίας TurnItIn;

Η διαδικτυακή εφαρμογή TurnItIn είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, που στόχο έχει την αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας, προλαμβάνοντας φαινόμενα λανθασμένης χρήσης πηγών και ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να προσεγγίσουν τον επιστημονικό λόγο με ακέραιο και ηθικά σωστό τρόπο. Η εφαρμογή προσφέρεται και για τον προληπτικό έλεγχο της πρωτοτυπίας διαφόρων ερευνητικών εργασιών.

Tags: , ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?