Υπάρχει διασύνδεση του συστήματος ελέγχου πρωτοτυπίας TurnItIn με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass;

Οι διδάσκοντες μπορούν να δημιουργούν και να ρυθμίζουν εργασίες μέσα από το eClass και να τις αναθέτουν σε συγκεκριμένους ή σε όλους τους φοιτητές ενός μαθήματος. Μόνη προϋπόθεση είναι η χρήση ενός κοινού, ιδρυματικού email (π.χ. user@upatras.gr) και στα δύο συστήματα. Οι φοιτητές μπορούν να αναρτούν την εργασία τους μέσα από το eClass. Η εργασία θα μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα και θα λαμβάνουν παρατηρήσεις ή τη βαθμολογία από τους διδάσκοντες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/plagiarism.

Tags: ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?