Εάν επιτύχω στις Κατατακτήριες Εξετάσεις, σε ποιο εξάμηνο θα εγγραφώ;

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης.

Tags: ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?