Έχω δικαίωμα για βελτίωση/αναθεώρηση βαθμολογίας μαθήματος;

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αριθμ. 104/01.12.2016 συνεδρίασή της, εγκρίθηκε ρύθμιση για επανεξέταση προπτυχιακών φοιτητών κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εκάστου έτους, σε μαθήματα του ιδίου ακαδημαϊκού έτους, στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής, προκειμένου για βελτίωση του βαθμού (προακτέου βαθμού). Προσοχή, δεν ισχύει η επανεξέταση για οφειλόμενα μαθήματα παλαιότερων ετών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώνει και να υποβάλλει σχετική αίτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Αναφορικά με τον αριθμό των μαθημάτων που δίνεται δικαίωμα επανεξέτασης, αποφασίζεται από τη Συνέλευση του κάθε Τμήματος. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης ισχύει ο μεγαλύτερος.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?