Έχω δικαίωμα να ενταχθώ σε καθεστώς Μερικής Φοίτησης;

Έχετε δικαίωμα υπαγωγής σε καθεστώς μερικής φοίτησης, κατόπιν υποβολής αίτησης στο Τμήμα φοίτησής σας κατά την έναρξη ακαδημαϊκού εξαμήνου, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτετε τουλάχιστον σε μία από τις εξής περιπτώσεις:

α) αποδεδειγμένα εργάζεστε τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) είστε φοιτητής-τρια με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) είστε παράλληλα αθλητής-τρια και κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ανήκετε σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) για όσα έτη καταλαμβάνετε διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζεστε σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχετε ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

γβ) συμμετείχατε έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείσθε την υπαγωγή σας σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?