Πώς εξετάζομαι αν έχω μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία);

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λαμβάνεται μέριμνα αναφορικά με τις εξετάσεις, για ειδικές κατηγορίες φοιτητών (δυσλεκτικοί, αλλοδαποί). Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και κοινοποιούνται στους διδάσκοντες από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Στην περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών θα πρέπει να υποβάλλεται γνωμάτευση σε ισχύ από δημόσιο φορέα (π.χ. ΚΕΣΥ).

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?