Μπορώ να εξεταστώ σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα όταν είμαι επί πτυχίω/διπλώματι;

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, διότι η εξέταση σε μαθήματα μη αντίστοιχου εξαμήνου πραγματοποιείται κατόπιν δήλωσης των μαθημάτων αυτών προς εξέταση.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?