Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019 το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Η Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

https://www.edu-sw.upatras.gr/

τηλ  2610969700, 2610969701, 2610969702, 2610969703, 2610969704, 2610969705

email: secptde@upatras.gr

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?