Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με το Π.Δ 94/2013 και τον ν. 4610/2019, οι φοιτητές του παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?