Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με το Π.Δ 561/1985 το Τμήμα Δασοπονίας καταργήθηκε. Σύμφωνα με το Π.Δ 94/2013 και τον ν. 4610/2019 η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?