Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019 και το Π.Δ. 52/2022 οι φοιτητές του  Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εντάχθηκαν στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο. Η Γραμματεία του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://susagri.upatras.gr,

τηλ 2641074233, 2641074110, 2641074138, 2641074122, 2641074112

email: secrsa@upatras.gr

Επιπλέον, χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες υπάρχουν στον σχετικό Οδικό Χάρτη εφαρμογής του Π.Δ./τος 52/2022 στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/08/Π.Δ.-52_οδικος-χάρτης-1.pdf

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?