Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και με το Π.Δ. 92/2013 κατά επιλογή μου εντάχθηκα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019 και την 151/6.6.2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Πατρών, οι φοιτητές του παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://www.dept.upatras.gr/

τηλ 2610962866, 2610962867, 2610962868, 2610962869, 2610962870

email: deptsecr@upatras.gr

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?