Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και με το Π.Δ. 92/2013 κατά επιλογή μου εντάχθηκα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019 οι φοιτητές του παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .

Οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?