Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019 οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

https://www.edu-sw.upatras.gr,

τηλ 2610969700, 2610969701, 2610969702, 2610969703, 2610969704, 2610969705

email: secptde@upatras.gr

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?