Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με το Π.Δ 94/2013 και τον ν. 4610/2019, οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://tourism.upatras.gr,

τηλ 2610962875, 2610962876, 2610962877, 2610962878, 2610962879, 2610962896

email:  tourismsecr@upatras.gr

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?