Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα τον ν. 4610/2019, οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?