Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα τον ν. 4610/2019, οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?