Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με το Π.Δ 94/2013, τον ν. 4610/2019 και το Π.Δ. 52/2022, οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://www.ha.upatras.gr, τηλ 2610962999, 2610962998, 26109629972610962885

email: secr-ha@upatras.gr

 

Επιπλέον, χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες υπάρχουν στον σχετικό Οδικό Χάρτη εφαρμογής του Π.Δ./τος 52/2022 στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/08/Π.Δ.-52_οδικος-χάρτης-1.pdf

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?