Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019, την 151/6.6.2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Πατρών και το Π.Δ. 52/2022, οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Πάτρα. Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://physio.upatras.gr,  τηλ  2610962400, 2610962401

email: physiosecr@upatras.gr

 

Επιπλέον, χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες υπάρχουν στον σχετικό Οδικό Χάρτη εφαρμογής του Π.Δ./τος 52/2022 στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/08/Π.Δ.-52_οδικος-χάρτης-1.pdf

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?