Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019 και το Π.Δ. 52/2022 οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι. Η Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://agriculture.upatras.gr, τηλ. 26310 58346, 26310 58343

e-mail: geoponia@upatras.gr

Επιπλέον, χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες υπάρχουν στον σχετικό Οδικό Χάρτη εφαρμογής του Π.Δ./τος 52/2022 στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/08/Π.Δ.-52_οδικος-χάρτης-1.pdf

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?