Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με το Π.Δ 94/2013 και τον ν. 4610/2019, οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?