Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με τον ν. 4610/2019 οι φοιτητές του  παραπάνω Τμήματος εντάχθηκαν στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Πάτρα (Κουκούλι). Η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://tourism.upatras.gr,

τηλ 2610962875, 2610962876, 2610962877, 2610962878, 2610962879, 2610962896

email: tourismsecr@upatras.gr

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?