Είμαι φοιτητής/απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών. Με ποιο Τμήμα πρέπει να επικοινωνήσω για αντίγραφο τίτλου σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 52/2022 το  Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάστηκε σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Η Γραμματεία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών είναι πλέον διοικητικά αρμόδια για θέματα σπουδών σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

http://asfa.upatras.gr, τηλ 2631058253, 2631058287, 2631058353

email: asfasecr@upatras.gr

Επιπλέον, χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες υπάρχουν στον σχετικό Οδικό Χάρτη εφαρμογής του Π.Δ./τος 52/2022 στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/08/Π.Δ.-52_οδικος-χάρτης-1.pdf

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?