Είμαι φοιτητής Τμήματος 4/ετούς φοίτησης. Ποια είναι η Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης με βάση το έτος εισαγωγής μου;

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησής σας ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός σας, προσαυξημένων κατά τέσσερα (4) εξάμηνα. Οι φοιτητές που το ακαδ. έτος 2021-2022 είχαν υπερβεί τα κανονικά έτη σπουδών διαθέτουν χρόνο για ολοκλήρωση των σπουδών τους  ίσο με ν, με ακαδ. έτος έναρξης εφαρμογής το 2021-2022. Μετά το πέρας των ανωτέρω και αφού ολοκληρωθεί η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου, διαγράφεσθε από το Τμήμα με πράξη που εκδίδεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σας.

Με βάση το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής σας στο Τμήμα σας, συμβουλευτείτε τον παρακάτω Επεξηγηματικό Πίνακα Εφαρμογής Μέτρου Ανώτατης Διάρκειας Φοίτησης, για το ανώτατο όριο φοίτησής σας. Για φοιτητές με έτος εισαγωγής προγενέστερο του 2010-2011, ισχύει, ότι έχει καταγραφεί και για το 2010-2011.

Ακαδ. έτος Εισαγωγής

Ανώτατη διάρκεια για Τμήματα 4ετούς φοίτησης (σύνολο ετών) Τελευταίο έτος (μετά το οποίο διαγράφονται)
2022-2023 ν+2 έτη = 6 έτη, από την έναρξη του ακαδ. έτους 2022-2023

2027-2028

2021-2022 ν+2 έτη = 6 έτη από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-2022

2026-2027

2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

ν=4 επιπλέον έτη, από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-2022

2024-2025

2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

 

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?