Για ποιους φοιτητές ισχύει η ανώτατη διάρκεια φοίτησης;

Με βάση όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης εφαρμόζεται καταρχάς για φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά. Οι ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών πριν την έναρξη του ακαδ. έτους 2022-2023, καθώς και οι περιπτώσεις υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 7124/Β/2022 «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019)» που υπάρχει στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/01/ΦΕΚ-7124-Β-2022.pdf

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?