Ποια είναι η Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης;

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος, προσαυξημένων κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, για Τμήματα τετραετούς φοίτησης και κατά έξι (6) εξάμηνα, για Τμήματα πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης. Μετά το πέρας της ανώτατης διάρκειας φοίτησης και αφού ολοκληρωθεί η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου, διαγράφονται από το Τμήμα με πράξη που εκδίδεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Η εφαρμογή του μέτρου για τους εισαχθέντες το 2022-2023, ξεκινάει από το έτος εισαγωγής του; και για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί πιο πριν ξεκινάει από το ακαδ. έτος 2021-2022. Οι φοιτητές που το ακαδ. έτος 2021-2022 είχαν υπερβεί τα κανονικά (ν) έτη σπουδών, διαθέτουν χρόνο για ολοκλήρωση των σπουδών τους  ίσο με (ν), με ακαδ. έτος έναρξης εφαρμογής το ακαδ. έτος 2021-2022.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?