Ποια είναι η διαδικασία για διακοπή φοίτησης (αναστολή σπουδών);

Εφόσον δεν έχετε εξαντλήσει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός σας, στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου, για διακοπή (αναστολή) της φοίτησής σας, για διάστημα έως 2 ακαδημαϊκά έτη (δηλαδή, έως 4 εξάμηνα). Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Κατά το διάστημα διακοπής φοίτησης, αναστέλλεται η φοιτητική σας ιδιότητα και συνεπώς μαζί με την αίτηση για διακοπή φοίτησης πρέπει να επιστρέψετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα (Πάσο) στη Γραμματεία, και να διευθετήσετε υποχρεώσεις από παροχές του Πανεπιστημίου  Πατρών (να επιστρέψετε εφόσον διαθέτετε, κάρτα σίτισης, δωμάτιο στην εστία κ.λπ.).

Αναλυτικές πληροφορίες κατά περίπτωση θα βρείτε εδώ: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/01/ΦΕΚ-7124-Β-2022.pdf.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?