Ποια είναι η διαδικασία και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να ενταχθώ σε καθεστώς Μερικής Φοίτησης ;

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για να ενταχθείτε σε καθεστώς Μερικής Φοίτησης αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 7124/Β/2022 «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019)» που υπάρχει στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2023/01/ΦΕΚ-7124-Β-2022.pdf

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?