Πόσα μαθήματα μπορώ να δηλώσω κάθε εξάμηνο;

Θα πρέπει να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματός σας αναφορικά με το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δηλώνετε α) τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στο οποίο ευρίσκεστε και αθροίζουν έως 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις που μπορεί να έχουν τεθεί (π.χ. προαπαιτούμενα) και β) οφειλόμενα μαθήματα παλαιότερων αντίστοιχων εξαμήνων (χειμερινών ή εαρινών). Ο αριθμός των οφειλόμενων μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματός σας που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?