Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις;

Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και εξεταστική. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους, όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης – λήξης μαθημάτων καθώς και των εξεταστικών περιόδων. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο https://www.upatras.gr/stay-tuned/academic-calendar/

Επιπλέον, κάθε Σεπτέμβριο διεξάγεται επαναληπτική εξεταστική περίοδος και των δύο εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι σχετικές ημερομηνίες ανακοινώνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Για ειδικότερες ενημερώσεις για την εξεταστική, θα πρέπει να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?