Πότε αρχίζουν τα μαθήματα;

Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους, όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης – λήξης μαθημάτων καθώς και των εξεταστικών περιόδων. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο https://www.upatras.gr/stay-tuned/academic-calendar/

Για ειδικότερες ενημερώσεις για τα μαθήματα, εργαστήρια κ.α., θα πρέπει να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας, ή τον σύνδεσμο του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης eclass.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?