Που θα βρω πληροφορίες για Κατατακτήριες Εξετάσεις;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/192329/B3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185 Β’) Υπουργική Απόφαση, οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος. Θα πρέπει να παρακολουθείτε ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος που σας ενδιαφέρει, αναφορικά με τις κατηγορίες πτυχιούχων που δέχεται το Τμήμα προς κατάταξη και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστείτε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος που σας ενδιαφέρει κατά το διάστημα από 01-15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα και διενεργούνται με φυσική παρουσία το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Tags: ,

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?